A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület története

Az Egyesület szerveződése 1989-ben kezdődött meg, a gyáli Faluvédő Egyesület (FEGY) 1990-ben alakult, egyesületünk így az ország egyik legnagyobb múltú polgárőrsége. A kezdetekkor az Egyesület tagsága mindössze 10 fő volt, a működés feltételeit a tagok önerőből biztosították, saját járművekkel, szabadidőben járőröztek a település utcáin.

Az évek során a tagság és az Egyesület eszközállománya is folyamatosan bővült. A fejlődésben jelentős szerepet játszott a település önkormányzata, amely a közbiztonság javításának céljából erkölcsileg és anyagilag is folyamatosan támogatta szerveződésünket.  A közbiztonság javítása mellett segítséget nyújtottunk baleseteknél, eltűnt személyek felkutatásában, árvízvédelemnél, sőt számos esetben tűzoltásnál is.

1996-ban Gyál település városi címet kapott, ekkor Egyesületünk neve FEGY Polgárőrség Gyál-ra változott, a FEGY elnevezést a hagyományokat ápolva azóta is megőriztük.

1998-ban jelentős technikai fejlesztéssel riasztó rendszerek telepítését, illetve ehhez kapcsolódóan távfelügyelet biztosítását kezdte meg Egyesületünk, amellyel napjainkban is a lakosság és a közületek rendelkezésére állunk, hozzájárulva a közbiztonság javításához.  A távfelügyelet biztosításához 0-24 órás felügyeleti központos létesítettünk a hozzá tartozó kommunikációs hálózattal, illetve folyamatos járőrszolgálattal. Járőreink a kapott riasztásra minden esetben azonnal indulnak és megteszik a szükséges intézkedéseket. A távfelügyelet ma már mintegy 700 gyáli magáningatlan és számos közintézmény, illetve telephely, vállalkozás biztosítását látja el. Az e tevékenységből származó bevétel, illetve lakossági támogatás biztosítja a polgárőri valamint katasztrófavédelmi tevékenységünk nyújtásához szükséges anyagi háttér túlnyomó részét.

2002-ben Egyesületünk megszervezte a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM) Gyálon, a legsikeresebb időszakban ennek tagsága megközelítette az 500 főt. A figyelmes szomszédok bejelentései számtalan bűnesetnél nyújtottak segítséget. A lakosságtól kapott információk a mai napig jelentős segítséget nyújtanak munkánk során. 

A következő nagy lépés Egyesületünk életében 2008-ban történt, amikor a polgárőri feladatkörünket hivatalosan is kibővítettük a tűzoltási – műszaki mentési tevékenységgel. E feladatkör ellátásához számos tagtársunk vett részt önkéntes tűzoltói alaptanfolyamon, emellett együttműködési megállapodást közöttünk a helyileg illetékes Katasztrófavédelmi szervezetekkel. Ekkor Egyesületünk neve ismét módosult: a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál került bejegyzésre, s Egyesületünk ettől az évtől rendelkezik önálló csapatzászlóval is.

A Katasztrófavédelmi feladatok ellátásához az Egyesület önerőből vásárolt egy Mercedes-Benz 408-as típusú tűzoltó gépjárműfecskendőt, amely 2008 szeptemberében, ünnepélyes keretek között felszentelésre került. E jármű – 46 éves korát meghazudtolva – a mai napig aktív állományban van, az évek alatt több száz káreset felszámolásánál nyújtott stabil hátteret tűzoltóink tevékenységéhez.

2009-ben jött létre a FEGY Ifjúsági Tagozat, amelynek célja az utánpótlás nevelése volt. Az Ifjúsági Tagozat működéséről részletesebb leírást találhat itt. A tagozat jelenleg is működik, az évek során 100-nál is több gyermek vett részt foglalkozásainkon, rendezvényeinken.

2015-ben jelentős megtiszteltetés érte Egyesületünk munkáját azzal, hogy a Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság a munkánk elismerése mellett támogatásként az Egyesületnek ajándékozott egy Steyr gyártmányú, egy korábbi baleset miatt a használatból évekkel korábban kivont gépjárműfecskendőt. A jármű teljes felújítását az Egyesület – számos vállalkozói felajánlás, pénzbeli és tárgyi segítségnyújtás mellett – két év alatt tudta megoldani, jelentős részben a tagtársak saját munkájával. A teljesen újszerű állapotúra felújított jármű felszentelése 2018-ban került sor. Ma már ez a korszerű jármű biztosítja a legmagasabb szintű beavatkozási erőt a káreseteknél.

2019-ben Egyesületünk egyike lehetett annak az öt magyarországi önkéntes tűzoltó egyesületnek, amely 3 hónapos csapatpróbára megkapta a BM Heros Zrt. által kifejlesztett, Mahindra alapvázra épülő, kifejezetten ÖTÉ-k (önkéntes tűzoltó egyesületek) számára kifejlesztett beavatkozó járműszerek egyikét. A három hónapos próbaidőszak során a gépjármű mintegy 27(!) vonulásban vett részt, az így szerezett tapasztalatok dokumentálásával Egyesületünk jelentős segítséget nyújtott a jármű gyártói továbbfejlesztéséhez. 2019 decemberében Egyesületünk – adományként – végleges tulajdonába megkapta a teljesen felszerelt, azonnali beavatkozásra alkalmas gépjárművet, ezzel a katasztrófavédelmi járműparkunk 3-ra növekedett.

A jelentős vállalkozói támogatásoknak köszönhetően 2019-2020 folyamán lehetőségünk nyílt az elöregedett, leromlott állapotú polgárőr-járőrautóink cseréjére. Így két egymást követő évben egy-egy korszerű, új, a legszigorúbb Euro6 környezetvédelmi határértékeket is teljesítő motorral felszerelt járőrautót állítottunk szolgálatba, amellyel járőrtevékenységünk eszközparkja a következő évekre stabilan biztosított.

2019-ben kezdte meg Egyesületünk a tűz-átjelzési szolgáltatás nyújtását, első körben a helyi közintézmények átjelzési feladatának átvételével. A szolgáltatás hátterét biztosító technikai fejlesztések anyagi hátterének megteremtésében jelentős támogatást nyújtott Gyál Város Önkormányzata. A kiépített műszaki háttér szinte korlátlan további rácsatlakozást tesz lehetővé, így a következő évek fontos feladatának tekintjük e tevékenység kiterjesztését, újabb ügyfelek bevonását a rendszerbe.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagsága az elmúlt 30 év során folyamatosan bővült és jelentősen változott. A jelenleg mintegy 50 fős aktív tagság mellett 20 fős pártoló tagsággal rendelkezünk, emellett Egyesületünk állományát gazdagítja két tiszteletbeli tagunk is. Aktív tagjaink mintegy két-harmada rendelkezik 40 órás önkéntes tűzoltói szaktanfolyami végzettséggel. Tagjainkat folyamatosan képezzük, e folyamatos fejlődéssel tudjunk eleget tenni a 21. század, Egyesületünk alapítása óta jelentősen megváltozott elvárásainak. Céljaink között szerepel a tűzoltási és a műszaki mentési feladatok ellátásához szükséges felszerelések korszerűsítése és a szaktudás bővítése, hosszabb távon pedig a két fő tevékenységi (polgárőri és katasztrófavédelmi) kör számára együttes, független és önálló bázis létrehozása.

Az eddig elért eredményeinket köszönjük a tagok áldozatos munkájának, a hátteret biztosító családjainknak, valamint az Egyesület összes támogatójának!

30 éves a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál

20210922-fegy1

A nemrégiben átadott impozáns sportcsarnokban tartotta ünnepi közgyűlését szeptember 18-án a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál.

Ez a közgyűlés az egyesület életében egy mérföldkő – kezdte Kalmár Róbert, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke a beszédét, aki először beszámolt a 2020. évi munkájukról, majd felidézte az elmúlt 30 év kiemelkedő eseményeit, történéseit. Így kiderült, hogy tavaly 129 esetben voltak közúti balesetnél biztosítani, 19 esetben észleltek betörést, lopást, 172 esetben vonultak tüzet oltani. Bár a vírushelyzet miatt korlátozottak voltak a tömegrendezvények 2020-ban, mégis 17 alkalommal végeztek rendezvénybiztosítást. Furcsa az is, hogy 83 alkalommal kellett sietniük verekedéshez, rendbontáshoz, garázdasághoz, akik ezek szerint nem tartották be a „Maradj Otthon” intelmet. Négy esetben kellett eltűnt személyt keresniük, egy esetben pedig a tűzszerészek kérték a polgárőrök segítségét. 2020-ban összesen 1299 esemény történt 28524 óra szolgálat alatt. – A számokat tekintve úgy érzem harcosan képviselik polgárőreink az „Együtt, Egymásért, Gyálért!” jelmondatot és bízom benne, hogy a csapat jól bizonyítja létjogosultságát.

Az elnök az elmúlt harminc évet értékelve elismerően beszélt az ifjú polgárőrökről is, akik már 2008 óta szerves részei az egyesületnek.

A közgyűlés ezután felvett két új tagot, majd meghallgatta a pénzügyi beszámolót, amit a jutalmazások, elismerések átadása követett. Ezek közt volt mások mellett dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is, aki dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének üdvözletének tolmácsolása után Kalmár Márkus részére a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatának posztumusz elismerését, Locskai Mátyásnak pedig a Pest Megyei Polgárőr Szövetség aranyfokozatú díját adta át. A polgárőrök környezettudatos gondolkodását elősegítendő dr. Túrós András egy elektromos robogóval is megajándékozta az egyesületet, aminek indítókulcsát dr. Bilisics Péter adta át Kalmár Róbert egyesületi elnöknek.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő a köszöntőbeszédében elmondta, hogy ő maga is polgárőr, alapító tagja az ócsai polgárőr egyesületnek és egy kis múltitézéssel emlékeztetett mindenkit a kezdetekre. Elmondta, hogy az elmúlt 10 év alatt majd egyharmadára csökkent a bűncselekmények száma, ami szerinte nem következett volna be, ha a rendőrség, a katasztrófavédelem illetve a polgárőrség nem végezte volna jól a munkáját. Dr. Szűcs Lajos a polgárőrök családtagjait is méltatta és elismeréssel beszélt róluk, majd a polgárőröknek mondott köszönetet az áldozatkész munkájukért.

Méltatta a gyáli polgárőröket dr. Bakos Gyula tűzoltó ezredes, a FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Pásztor József tűzoltó ezredes, a FKI igazgatóhelyettese, Szabó Gyula tűzoltó alezredes, Budapest XX. ker. tűzoltó parancsnoka, Kocsis István alezredes, Dabas rendőrkapitánya és Nagy József Elek, Gyál alpolgármestere is, majd az ünnepi közgyűlést a jelenlevők egy ünnepi vacsorával zárták.

szöveg és fotó: PMPSZ