A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület története

Az Egyesület szerveződése 1989-ben kezdődött meg, a gyáli Faluvédő Egyesület (FEGY) 1990-ben alakult, egyesületünk így az ország egyik legnagyobb múltú polgárőrsége. A kezdetekkor az Egyesület tagsága mindössze 10 fő volt, a működés feltételeit a tagok önerőből biztosították, saját járművekkel, szabadidőben járőröztek a település utcáin.

Az évek során a tagság és az Egyesület eszközállománya is folyamatosan bővült. A fejlődésben jelentős szerepet játszott a település önkormányzata, amely a közbiztonság javításának céljából erkölcsileg és anyagilag is folyamatosan támogatta szerveződésünket.  A közbiztonság javítása mellett segítséget nyújtottunk baleseteknél, eltűnt személyek felkutatásában, árvízvédelemnél, sőt számos esetben tűzoltásnál is.

1996-ban Gyál település városi címet kapott, ekkor Egyesületünk neve FEGY Polgárőrség Gyál-ra változott, a FEGY elnevezést a hagyományokat ápolva azóta is megőriztük.

1998-ban jelentős technikai fejlesztéssel riasztó rendszerek telepítését, illetve ehhez kapcsolódóan távfelügyelet biztosítását kezdte meg Egyesületünk, amellyel napjainkban is a lakosság és a közületek rendelkezésére állunk, hozzájárulva a közbiztonság javításához.  A távfelügyelet biztosításához 0-24 órás felügyeleti központos létesítettünk a hozzá tartozó kommunikációs hálózattal, illetve folyamatos járőrszolgálattal. Járőreink a kapott riasztásra minden esetben azonnal indulnak és megteszik a szükséges intézkedéseket. A távfelügyelet ma már mintegy 700 gyáli magáningatlan és számos közintézmény, illetve telephely, vállalkozás biztosítását látja el. Az e tevékenységből származó bevétel, illetve lakossági támogatás biztosítja a polgárőri valamint katasztrófavédelmi tevékenységünk nyújtásához szükséges anyagi háttér túlnyomó részét.

2002-ben Egyesületünk megszervezte a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM) Gyálon, a legsikeresebb időszakban ennek tagsága megközelítette az 500 főt. A figyelmes szomszédok bejelentései számtalan bűnesetnél nyújtottak segítséget. A lakosságtól kapott információk a mai napig jelentős segítséget nyújtanak munkánk során. 

A következő nagy lépés Egyesületünk életében 2008-ban történt, amikor a polgárőri feladatkörünket hivatalosan is kibővítettük a tűzoltási – műszaki mentési tevékenységgel. E feladatkör ellátásához számos tagtársunk vett részt önkéntes tűzoltói alaptanfolyamon, emellett együttműködési megállapodást közöttünk a helyileg illetékes Katasztrófavédelmi szervezetekkel. Ekkor Egyesületünk neve ismét módosult: a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál került bejegyzésre, s Egyesületünk ettől az évtől rendelkezik önálló csapatzászlóval is.

A Katasztrófavédelmi feladatok ellátásához az Egyesület önerőből vásárolt egy Mercedes-Benz 408-as típusú tűzoltó gépjárműfecskendőt, amely 2008 szeptemberében, ünnepélyes keretek között felszentelésre került. E jármű – 46 éves korát meghazudtolva – a mai napig aktív állományban van, az évek alatt több száz káreset felszámolásánál nyújtott stabil hátteret tűzoltóink tevékenységéhez.

2009-ben jött létre a FEGY Ifjúsági Tagozat, amelynek célja az utánpótlás nevelése volt. Az Ifjúsági Tagozat működéséről részletesebb leírást találhat itt. A tagozat jelenleg is működik, az évek során 100-nál is több gyermek vett részt foglalkozásainkon, rendezvényeinken.

2015-ben jelentős megtiszteltetés érte Egyesületünk munkáját azzal, hogy a Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság a munkánk elismerése mellett támogatásként az Egyesületnek ajándékozott egy Steyr gyártmányú, egy korábbi baleset miatt a használatból évekkel korábban kivont gépjárműfecskendőt. A jármű teljes felújítását az Egyesület – számos vállalkozói felajánlás, pénzbeli és tárgyi segítségnyújtás mellett – két év alatt tudta megoldani, jelentős részben a tagtársak saját munkájával. A teljesen újszerű állapotúra felújított jármű felszentelése 2018-ban került sor. Ma már ez a korszerű jármű biztosítja a legmagasabb szintű beavatkozási erőt a káreseteknél.

2019-ben Egyesületünk egyike lehetett annak az öt magyarországi önkéntes tűzoltó egyesületnek, amely 3 hónapos csapatpróbára megkapta a BM Heros Zrt. által kifejlesztett, Mahindra alapvázra épülő, kifejezetten ÖTÉ-k (önkéntes tűzoltó egyesületek) számára kifejlesztett beavatkozó járműszerek egyikét. A három hónapos próbaidőszak során a gépjármű mintegy 27(!) vonulásban vett részt, az így szerezett tapasztalatok dokumentálásával Egyesületünk jelentős segítséget nyújtott a jármű gyártói továbbfejlesztéséhez. 2019 decemberében Egyesületünk – adományként – végleges tulajdonába megkapta a teljesen felszerelt, azonnali beavatkozásra alkalmas gépjárművet, ezzel a katasztrófavédelmi járműparkunk 3-ra növekedett.

A jelentős vállalkozói támogatásoknak köszönhetően 2019-2020 folyamán lehetőségünk nyílt az elöregedett, leromlott állapotú polgárőr-járőrautóink cseréjére. Így két egymást követő évben egy-egy korszerű, új, a legszigorúbb Euro6 környezetvédelmi határértékeket is teljesítő motorral felszerelt járőrautót állítottunk szolgálatba, amellyel járőrtevékenységünk eszközparkja a következő évekre stabilan biztosított.

2019-ben kezdte meg Egyesületünk a tűz-átjelzési szolgáltatás nyújtását, első körben a helyi közintézmények átjelzési feladatának átvételével. A szolgáltatás hátterét biztosító technikai fejlesztések anyagi hátterének megteremtésében jelentős támogatást nyújtott Gyál Város Önkormányzata. A kiépített műszaki háttér szinte korlátlan további rácsatlakozást tesz lehetővé, így a következő évek fontos feladatának tekintjük e tevékenység kiterjesztését, újabb ügyfelek bevonását a rendszerbe.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagsága az elmúlt 30 év során folyamatosan bővült és jelentősen változott. A jelenleg mintegy 50 fős aktív tagság mellett 20 fős pártoló tagsággal rendelkezünk, emellett Egyesületünk állományát gazdagítja két tiszteletbeli tagunk is. Aktív tagjaink mintegy két-harmada rendelkezik 40 órás önkéntes tűzoltói szaktanfolyami végzettséggel. Tagjainkat folyamatosan képezzük, e folyamatos fejlődéssel tudjunk eleget tenni a 21. század, Egyesületünk alapítása óta jelentősen megváltozott elvárásainak. Céljaink között szerepel a tűzoltási és a műszaki mentési feladatok ellátásához szükséges felszerelések korszerűsítése és a szaktudás bővítése, hosszabb távon pedig a két fő tevékenységi (polgárőri és katasztrófavédelmi) kör számára együttes, független és önálló bázis létrehozása.

Az eddig elért eredményeinket köszönjük a tagok áldozatos munkájának, a hátteret biztosító családjainknak, valamint az Egyesület összes támogatójának!